My name is AKASH.R Ponganadu AKASH.R Ponganadu), AKASH.R Ponganadu photo
Script Writer
AKASH.R Ponganadu - Script Writer | Short Film | LittleShows at
LittleShows MAS
Script Writer
 

WE RESPECT TALENT

REGISTER

UPLOAD

AKASH.R Ponganadu photo

AKASH.R Ponganadu
Writing

CONNECT
clap your short film

0

311 views
0 claps
Am a Script Writer
AKASH.R Ponganadu’s EDUCATION
 • AKASH.R Ponganadu’s EXPERTISE
 • x Edit
 • x Edit
 • AKASH.R Ponganadu’s EXPERIENCE

  3
  • Director
  • Hero
  • Script Writer
  • Editor
  + Add your Roles

  2

  Malayalam

  Trivandrum
  AKASH.R Ponganadu’s MOVIES
  Twist Short film short film
  Twist Short film
  Dhoom Ponganadu Version. short film
  Dhoom Ponganadu Version.
  The News short film
  The News
  AKASH.R Ponganadu’s PHOTOS
  AKASH.R Ponganadu’s MUSIC